HOTĂRÂREA nr. 206 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul “Reabilitare energetică şi lucrări conexe Galeriile de arta” - municipiul Focsani, Str. B-dul Unirii, nr. 57A, jud. Vrancea, în vederea depunerii proiectului spre finantare