Hotărârea nr. 205 din 20 septembrie 2022 privind „Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 N, peste pârâul Râmnic, comuna Nănești, km. 2+300, județul Vrancea”