HOTĂRÂREA nr. 205 din 10 decembrie 2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata şi a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 şi estimativ pentru anii 2021 - 2023 alocate judeţului Vrancea