HOTĂRÂREA nr. 204 din 10 decembrie 2019 privind: neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol situat pe situl arheologic de la Mărtineşti, punct „Staţia de filtrare a apei – la sud de sat”, cod LMI VN-I-s-B-06381, din comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Alionte Livişor