Hotărârea nr. 203 din 20 septembrie 2022 privind „Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Amenajări Exterioare și Sistematizare Verticala la Imobilul C6- Clădire Administrativă, Vânători ”