Hotărârea nr. 202 din 28 septembrie 2023 privind ,,Darea în administrare Bibliotecii Județene ,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea, a unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Vrancea”