Hotărârea nr. 202 din 20 septembrie 2022 privind „Însușirea documentațiilor cadastrale și actualizarea elementelor de identificare ale imobilului teren, situat în Comuna Garoafa”