HOTĂRÂREA nr. 201 din 27 decembrie 2016 privind reactualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Continuare de lucrări modernizare DJ 205D Valea-Sării-Năruja-Paltin-Spulber-Nereju-Brădăceşti, km 0+0.000- km 34+0.000"