Hotărârea nr. 200 din 20 septembrie 2022 privind „Aprobarea transmiterii imobilului situat in Comuna Măicănești, Județul Vrancea, identificat in CF 56141 Măicănești, din domeniul public al UAT Județul Vrancea in domeniul public al UAT Comuna Măicănești”