HOTĂRÂREA nr. 200 din 20 septembrie 2017 privind aprobarea strategiei de evolutie tarifara 2016 – 2022 a serviciului de alimentare cu apă si canalizare a S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani