Hotărârea nr. 20 din 25 ianuarie 2022 privind „Aprobarea bugetului proiectului „Sistem de management al calității și performanței implementat la nivelul Consiliului Județean Vrancea" și a cheltuielilor legate de proiect”