HOTARÂREA nr. 2 din 29 ianuarie 2020 privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judeţean a domnului Cretu Adrian-Vasile