HOTARAREA nr. 198 din 27 decembrie 2016 privind validarea mandatului de consilier judeţean, al domnului Atarcicov Adrian