HOTĂRÂREA nr. 198 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I), Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic) pentru obiectivul de investiţie „ Modernizare DJ 204 D, sector Vulturu –Hîngulesti - Maluri, km 26+000- 35+600, L=9,6 km, comuna Vulturu, judeţul Vrancea”