HOTĂRÂREA nr. 197 din 10 decembrie 2019 privind: aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Poiana Cristei pentru anul 2020