HOTĂRÂREA nr. 196 din 10 decembrie 2019 privind: aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Centrul Cultural Vrancea