HOTARAREA nr.194 din 27 decembrie 2016 privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Halici Nicuşor