HOTĂRÂREA nr. 193 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico -economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Elaborare Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Construire pod din beton armat pe DJ 205 D peste torentul Adânc, km 22+557, comuna Spulber, judeţul Vrancea”