HOTARAREA NR. 192 privind prelungirea contractului de finanţare nr. 5160/15.06.2015 aferent proiectului "Amenajarea ariei naturale de interes local Crâng Petreşti si îmbunătăţirea infrastructurii de acces”, cod SMIS 48179 până la data de 30.06.2017