Hotărârea nr 192 din 23 septembrie 2021 privind "Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului și a zonei de siguranță aferente obiectivului de investiții ,,Continuare de lucrări pentru modernizare D.J. 205D, Valea Sării - Năruja - Paltin - Nereju - Brădăceşti, km. 0+000 - km. 34+000”