HOTĂRÂREA nr. 192 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico -economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare şi modernizare DJ 205 S, Focşani - Cîmpineanca - Vîrteşcoiu - Rîmniceanca - intersecţie DJ 205 B, km 0+000-km 13+200, L=13,20, judeţul Vrancea”