HOTĂRÂREA nr. 192 din 10 decembrie 2019 privind: Actualizarea valorii proiectului ”Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” în comuna Dumbrăveni, județul Vrancea - ID 122349 prin majorarea contribuției proprii a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea