HOTARAREA NR. 191 privind desfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Vrancea