Hotărârea nr 191 din 23 septembrie 2021 privind ,,Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D , scurgere la Paltin km. 17+544, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.16+600 conform ridicare topografica actualizata, comuna Paltin, județul Vrancea”