Hotărârea nr 190 din 23 septembrie 2021 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Tulburea, la Paltin km.18+835, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.17+210 conform ridicare topografica actualizata, comuna Paltin, jud. Vrancea ”