Hotărârea nr. 190 din 15 octombrie 2020 privind emiterea acordului prealabil si a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public in favoarea Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Golesti pentru folosinta terenului din zona de siguranta a drumului judetean DJ 205 C pe care se va amplasa reteaua de distributie a gazelor naturale aferente obiectivului de investitii ,,Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Golesti, judetul Vrancea’’