Hotărârea nr. 19 din 25 ianuarie 2022 privind „Actualizarea elementelor de identificare și a valorilor de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al județului Vrancea”