HOTARÂREA nr. 19 din 15 februarie 2018 privind declararea terenului in suprafata de 6.2 ha situat in municipiul Focsani T 80 P424/1 ca bun de interes judetean si completarea in mod corespunzator a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vrancea