HOTARAREA NR. 189 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 3616 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA (3469 mii lei) şi a sumelor din cotele din impozitul pe venit (147 mii lei) pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 alocate judeţului Vrancea prin O.U.G. nr. 86/2016 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2016