Hotărârea nr. 189 din 15 octombrie 2020 privind transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea