HOTĂRÂREA nr. 189 din 10 decembrie 2019 privind: aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Amenajare şi dotare loc de joacă” aparţinând Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicăneşti, judeţul Vrancea