HOTĂRÂREA nr. 188 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico -economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 241 A limită judeţ Galaţi - Feldioara -limita judeţ Bacău, km 5+000-19+450, L= 14,45 km comuna Tănăsoaia, comuna Corbiţa, judeţul Vrancea”