Hotărârea nr. 188 din 15 octombrie 2020 privind aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Năruja, comuna Năruja, Km 7+800”