HOTĂRÂREA nr. 188 din 10 decembrie 2019 privind: modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 107/09.07.2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” în comuna Dumbrăveni, județul Vrancea și actualizarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ”Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” în comuna Dumbrăveni, județul Vrancea, cod proiect 122349, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 – grup vulnerabil – persoane cu dizabilități”