HOTĂRÂREA nr. 187 din 20 septembrie 2017 privind transformarea unui post de economist - specialist IA la Compartimentul financiar - contabil, resurse umane-salarizare şi administrativ din statul de funcţii al Centrului Cultural Vrancea în post de inspector de specialitate IA