Hotărârea nr. 187 din 15 septembrie 2021, privind ,,Modificarea anexei 21- Lista unor activități finanțate din capitolul 54.2A.50- “Alte servicii publice generale” la Hotararea Consiliului Județean Vrancea nr. 184/16.08.2021, in anul 2021 ”