Hotărârea nr. 187 din 15 octombrie 2020 privind modificarea Anexei 3 a Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr.164/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea