HOTĂRÂREA nr. 187 din 10 decembrie 2019 privind: aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de “Instalare vegetație forestieră pe o suprafață de 27,6 ha, teren oferit în compensare echivalentă și anticipată, în scopul realizării obiectivului Amenajarea ariei naturale de interes local Crâng Petrești și îmbunătățirea infrastructurii de acces, și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv” ca urmare a finalizării procedurilor de achiziții publice