HOTARAREA NR. 186 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea