HOTĂRÂREA nr. 185 din 20 septembrie 2017 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea