HOTĂRÂREA nr. 184 din 20 septembie 2017 privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea si a institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, pe anul 2017