Hotărârea nr. 184 din 15 octombrie 2020 privind atestarea apartenenței la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea a unor imobile