HOTĂRÂREA nr. 183 din 20 septembrie 2017 privind încheierea protocolului de colaborare intre Consiliul JudeţeanVrancea si Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru realizarea, în comun, de activităţi, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informaţiei şi de comunicaţii