HOTARAREA NR. 182 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr. 65/2015 privind desemnarea mandatarului Consiliului Judeţean Vrancea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani