HOTĂRÂREA nr. 182 din 10 decembrie 2019 privind actualizarea valorii proiectului ”Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” în orașul Panciu, județul Vrancea - ID 122449 prin majorarea contribuției proprii a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea