HOTARAREA NR. 181 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale din cadrul Serviciului management de caz pentru protecţie de tip familial şi din cadrul Serviciului management de caz pentru protecţie de tip rezidenţial din Direcţia protecţia copilului şi ale serviciilor sociale din Direcţia protecţia persoanelor cu dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea