HOTĂRÂREA nr. 181 din 20 septembrie 2017 privind desemnarea unui membru titular si a unui membru supleant din cadrul Consiliului Judetean Vrancea in Consortiul Regional de Inovare