HOTĂRÂREA nr. 181 din 10 decembrie 2019 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administraţia Bazinală de Apă Siret şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea prin Consiliul Judeţean Vrancea pentru implementarea proiectului ”Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile limita judeţ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejiţa – Tâmboeşti - Bordeşti, cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T“, cod SMIS 108709