HOTARAREA NR. 180 privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea