HOTĂRÂREA nr. 180 din 10 decembrie 2019 privind transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea